Proiect PROeducație

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24
Titlul proiectului: PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate
Contract: POCU/784/6/24/139696

Invitație de participare

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că YMAC SABY COMPANY SRL intenționează să achiziționeze servicii de promovare online – campanie online de informare și conștientizare în cadrul proiectului PROEDUCAȚIE – PROGRAM DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE A COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, POCU/784/6/24/139696, astfel încât vă invităm să depuneți oferta dumneavoastră, cuprinzând propunerea tehnică și financiară.

 

Mai jos găsiți documentele necesare