Despre proiect - PROEDUCAȚIE
Skip to content

PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Programul: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Apelul pentru proiecte: POCU/784/6/24
Titlul proiectului: PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate”
Contract: POCU/784/6/24/139696

Rezultate așteptate

 • – 50 preșcolari (3-5 ani), 60 elevi învățământ primar (6-10 ani), 70 elevi învățământ gimnazial (11-14 ani), 90 elevi învățământul secundar inferior (14-16 ani), 270 părinți/tutori identificați și selectați.;
 • – 50 copii preșcolari implicați în activități de dezvolare a deprinderilor de comunicare și limbaj;
 • – 220 elevi implicați în sesiunile de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea;
 • – 220 persoane implicate în sesiuni de activități de învățare emoțională;
 • – 270 elevi consiliați și informați în cadrul serviciilor psiho-sociale de sprijin;
 • – 22 tabere tematice organizate
 • – 220 de elevi implicați în 22 de tabere tematice
 • – 2 ateliere de creație
 • – 50 preșcolari participanți în cadrul celor 2 ateliere de creație
 • – 270 subvenții (ajutoare) acordate prin proiect elevilor și copiilor cu părinții plecați în străinatate – Acordarea de subvenții (ajutoare) în valoare de 100 lei / lună /copil timp de 18 luni
 • – 270 tutori/părinți/persoane în grija cărora sunt lăsați copii ai căror părinți sunt plecați în străinatate implicate în activități de consiliere parentală
 • – 27 evenimente de informare și conștientizare
 • – o campanie online de informare și conștientizare
 • – Îmbunătățirea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 270 copii preșcolari și elevi cu parinții plecați în străintate ca urmare a implementării prezentului proiect
 • – Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție pentru 270 copii preșcolari și școlari și elevii cu părinții plecați în străintate în cadrul prezentului proiect.

4,776,897.75 lei
Valoarea totală a Contractului de Finanțare

3,857,344.93 lei
contribuția Uniunii Europene

680,707.93 lei
contribuția din bugetul național al României

238,844.89 lei
contribuția Beneficiarului