sigla_UE.png
logo-GR.png
logo-IS-2014-2020.png

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Conținutul acestui website nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate

0 lei
Valoarea totală a Contractului de Finanțare
0 lei
contribuția Uniunii Europene
0 lei
contribuția din bugetul național al României
0 lei
contribuția Beneficiarului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu

părinți plecați la muncă în străinătate

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24

Titlul proiectului:  PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate”

Contract: POCU/784/6/24/139696

Rezultate așteptate

–  50 preșcolari (3-5 ani), 60 elevi învățământ primar (6-10 ani), 70 elevi învățământ gimnazial (11-14 ani), 90 elevi învățământul secundar inferior (14-16 ani), 270 părinți/tutori identificați și selectați.;

–  50 copii preșcolari implicați în activități de dezvolare a deprinderilor de comunicare și limbaj;

–  220 elevi implicați în sesiunile de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea;

–  220 persoane implicate în sesiuni de activități de învățare emoțională;

–  270 elevi consiliați și informați în cadrul serviciilor psiho-sociale de sprijin;

– 22 tabere tematice organizate

– 220 de elevi implicați în 22 de tabere tematice

– 2 ateliere de creație

– 50 preșcolari participanți în cadrul celor 2 ateliere de creație

– 270 subvenții (ajutoare) acordate prin proiect elevilor și copiilor cu părinții plecați în străinatate – Acordarea de subvenții (ajutoare) în valoare de 100 lei / lună /copil timp de 18 luni

– 270 tutori/părinți/persoane în grija cărora sunt lăsați copii ai căror părinți sunt plecați în străinatate implicate în activități de consiliere parentală

– 27 evenimente de informare și conștientizare

– o campanie online de informare și conștientizare

– Îmbunătățirea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 270 copii preșcolari și elevi cu parinții plecați în străintate ca urmare a implementării prezentului proiect

– Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție pentru 270 copii preșcolari și școlari și elevii cu părinții plecați în străintate în cadrul prezentului proiect.

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României