sigla_UE.png
logo-GR.png
logo-IS-2014-2020.png

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Conținutul acestui website nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROeducație

Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate

EFECTELE POZITIVE GENERATE DE PROIECT PE TERMEN LUNG SUNT

Dezvoltarea de parteneriate

cu instituții de învățămant/UAT-uri și/sau alte tipuri de instituții cu responsabilități în domeniul educației copiilor cu părinți plecați în străinatate (ONG-uri, atle instituții publice locale cu responsabilități în domeniu);

Servicii de suport educațional

 pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii pentru 270 copii și elevi (activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj pentru 50 copii preșcolari și sesiuni de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea pentru 220 persoane)

Activități recreative și de socializare

 adresate copiilor și elevilor (organizarea a 22 de tabere tematice pentru 220 elevi și organizarea de ateliere pentru 50 preșcolari)

Acordarea de subvenții

(ajutoare) în valoare de 100 lei / lună / copil timp de 18 luni

Proiect PROeducație

Organizarea unei campanii

de informare și coștientizare prin elaborarea și diseminarea unei broșuri de informare și conștientizare, organizarea a 27 evenimente de informare și conștientizare și derularea unei campanii de informare și constientizare în mediul online

Obiectivul General al proiectului îl reprezintă furnizarea de măsuri integrate de prevenire și de asigurare de oportunități egale pentru 270 copii/elevi ai căror părinți sunt plecați în străintate, care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, cu scopul creșterii participării acestora la învățămantul preșcolar și școlar și de reducere a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia

Email

proeducatie@ymac-company.ro

Telefon

0740.030.767

Manager Proiect

Adresă de corespondență

Târgu Mureș, str. Suceava, nr. 53 C, cod postal 540366, Jud. Mureș

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României