Abandonul școlar în România: Cauze și impactul asupra vieții adulte - PROEDUCAȚIE
Skip to content
Home » Blog » Abandonul școlar în România: Cauze și impactul asupra vieții adulte

Abandonul școlar în România: Cauze și impactul asupra vieții adulte

Abandonul școlar reprezintă o problemă alarmantă în România, având consecințe grave asupra dezvoltării, atât a individului, cât și a societății ca întreg tablou. Țara noastră se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de abandon școlar din Uniunea Europeană. Conform datelor disponibile, în anul 2022, rata de abandon școlar în România se situa în jurul valorii de 16%, ceea ce reprezintă o cifră îngrijorătoare, având în vedere că media Europeană este de doar 10%. Acest procent înseamnă că un număr semnificativ de copii și tineri renunță la școală înainte de finalizarea ciclului obligatoriu de învățământ.

E ușor să judecăm, de aceea este necesar să analizăm în detaliu care pot fi cauzele acestor cifre uimitor de ridicate. Printre cele mai importante motive se află:

  1. Sărăcia și lipsa de resurse: mulți copii provin din familii defavorizate economic, ceea ce le limitează accesul la resurse și sprijin educațional adecvat. Costurile ridicate ale școlii, precum uniformele, materialele școlare și taxele, pot constitui o povară financiară prea mare pentru unele familii.
  2. Lipsa sprijinului familial: susținerea și implicarea părinților sau a tuturor adulților din viața copiilor sunt esențiale pentru a menține motivația și interesul acestora pentru școală. În absența sprijinului familial, copiii pot simți lipsa încurajării și ghidării necesare pentru a rămâne în școală, mai ales atunci când părinții sunt plecați în străinătate pentru a întreține familia.
  3. Probleme de sănătate sau dizabilități: copiii care se confruntă cu probleme de sănătate sau dizabilități pot întâmpina dificultăți în a face față cerințelor școlare și pot experimenta ostracizarea sau discriminarea din partea colegilor, ceea ce îi poate determina să renunțe la școală.
  4. Absenteismul și dezinteresul: lipsa regulată de la școală și dezinteresul față de procesul de învățare pot fi semne ale unor probleme mai profunde, cum ar fi problemele familiale, lipsa părinților de acasă, lipsa motivației sau dificultățile academice nerezolvate.

Abandonul școlar poate avea consecințe pe termen lung asupra vieții adulte a celor implicați, iar printre cele mai importante putem aminti:

Limitări în carieră și venituri reduse: persoanele care nu au finalizat studiile pot avea șanse mai mici de a obține un loc de muncă stabil și bine plătit. Absența unui nivel adecvat de educație poate limita opțiunile de carieră și poate duce la venituri reduse pe întreg parcursul vieții.

Sănătate precară și calitate de viață scăzută: persoanele cu nivel scăzut de educație pot fi mai expuse riscului de sărăcie, excluziune socială și probleme de sănătate fizică și mentală. Aceștia pot avea mai puțin acces la servicii medicale și la o calitate mai scăzută a vieții în mod general.

Ciclul perpetuat al sărăciei și abandonului școlar: copiii care cresc în familii cu nivel scăzut de educație și venituri mici pot fi mai predispuși să reproducă acest model și ei înșiși. Astfel, abandonul școlar poate perpetua un ciclu intergenerațional al sărăciei și abandonului școlar.

Abandonul școlar reprezintă o provocare semnificativă în România și este important să identificăm și să ajutăm persoanele care se confruntă cu dificultăți în continuarea educației. Copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate pentru a lucra, reprezintă un grup vulnerabil și mult mai predispus la abandonul școlar, datorită mai multor factori precum lipsa unei autorități, lipsa motivației, emoții puternice de tristețe și așa mai departe. Prin asigurarea accesului la resurse educaționale, sprijin familial, consiliere și implicarea comunității, putem reduce rata de abandon școlar și putem crea o societate în care fiecare copil să aibă șanse egale de a-și atinge potențialul maxim și de a construi un viitor prosper. Proiectul PROeducație își propune să sprijine cât mai mulți copii în asigurarea unei vieți calitative pe termen lung. Citește aici (https://www.proiect-proeducatie.ro/) toate detaliile despre acest program. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *