Proiect PROeducație

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24
Titlul proiectului: PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate
Contract: POCU/784/6/24/139696

COMUNICAT

PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII
PROMOVARE ONLINE – CAMPANIE ONLINE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI
“PROeducație – Program de stimulare a participării la educație
a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”

19.06.2023

 

SC YMAC SABY COMPANY SRL, lider în cadrul proiectului  “PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”, contract POCU/784/6/24/139696, în calitate de Achizitor,vă informează pe această cale că a semnat contract de prestări servicii, respectiv promovare online – campanie online de informare și conștientizare, cu SC WEBSHAKE SRL, sediul în loc. Bucuresti jud/sect. 3, Str. Aleea Adrian Carstea nr. 13, bl. 37, Sector 2, ap. 147, înregistrată la Registrul Comertului sub numarul J40/13632/2020 cod fiscal 30929523, în calitate de Prestator.  Contractul a fost semnat în cadru subactivității A5.1 – Campanie de informare si constientizare. Serviciile vor fi asigurate pe o perioada de minim 6 luni. împreună cu SC DRD PROCONS SRL implementează în perioada 21.04.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”, cod SMIS 139696.

 

Obiectivul General al proiectului îl reprezintă furnizarea de măsuri integrate de prevenire și de asigurare de oportunități egale pentru 270 copii/elevi ai căror părinți sunt plecați în străintate, care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, cu scopul creșterii participării acestora la învățămantul preșcolar și școlar și de reducere a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia.

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,776,897.75 lei din care: 3,857,344.93 lei contribuția Uniunii Europene, 680,707.93 lei contribuția din bugetul național al României și 238,844.89 lei contribuția Beneficiarului.

 

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

 

 

Date de contact:

 

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Adresă de corespondență: Str. RECUNOSTINTEI, nr. 19, Municipiul Craiova, jud. Dolj, România, poştal -, Punct de lucru: Targu-Mures, str. Suceava, Nr. 53C, Jud. Mures, România

E-mail: proeducatie@ymac-company.ro

 

MOLDOVAN CLAUDIA-ROXANA

Manager proiect

Tel: 0740.030.767

 

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”