Proiect PROeducație

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Programul : Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu

părinți plecați la muncă în străinătate

Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv

la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și

formare”

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Apelul pentru proiecte POCU/784/6/24

Titlul proiectului:  PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu

parinti plecati la munca in strainatate”

Contract: POCU/784/6/24/139696

 

COMUNICAT DE PRESĂ

15.06.2021

PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “ PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”

SC YMAC SABY COMPANY SRL împreună cu SC DRD PROCONS SRL implementează în perioada 21.04.2021 – 31.12.2023 proiectul cu titlul “ PROeducație – Program de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinatate”, cod SMIS 139696.

Obiectivul General al proiectului îl reprezintă furnizarea de măsuri integrate de prevenire și de asigurare de oportunități egale pentru 270 copii/elevi ai căror părinți sunt plecați în străintate, care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității romă și pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, cu scopul creșterii participării acestora la învățămantul preșcolar și școlar și de reducere a părăsirii timpurii a școlii de către aceștia.

EFECTELE POZITIVE GENERATE DE PROIECT PE TERMEN LUNG SUNT:

• Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățămant/UAT-uri și/sau alte tipuri de instituții cu responsabilități în domeniul educației copiilor cu părinți plecați în străinatate (ONG-uri, atle instituții publice locale cu responsabilități în domeniu);

• Servicii de suport educațional pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii pentru 270 copii și elevi (activități de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj pentru 50 copii preșcolari și sesiuni de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea pentru 220 persoane);

• Activități recreative și de socializare adresate copiilor și elevilor (organizarea a 22 de tabere tematice pentru 220 elevi și organizarea de ateliere pentru 50 preșcolari);

• Acordarea de subvenții (ajutoare) în valoare de 100 lei / lună / copil timp de 18 luni;

• Organizarea unei campanii de informare și coștientizare prin elaborarea și diseminarea unei broșuri de informare și conștientizare, organizarea a 27 evenimente de informare și conștientizare și derularea unei campanii de informare și constientizare în mediul online.

REZULTATE AȘTEPTATE:

–  50 preșcolari (3-5 ani), 60 elevi învățământ primar (6-10 ani), 70 elevi învățământ gimnazial (11-14 ani), 90 elevi învățământul secundar inferior (14-16 ani), 270 părinți/tutori identificați și selectați.;

–  50 copii preșcolari implicați în activități de dezvolare a deprinderilor de comunicare și limbaj;

–  220 elevi implicați în sesiunile de dezvoltare de abilități sociale relaționate cu învățarea;

–  220 persoane implicate în sesiuni de activități de învățare emoțională;

–  270 elevi consiliați și informați în cadrul serviciilor psiho-sociale de sprijin;

– 22 tabere tematice organizate

– 220 de elevi implicați în 22 de tabere tematice

– 2 ateliere de creație

– 50 preșcolari participanți în cadrul celor 2 ateliere de creație

– 270 subvenții (ajutoare) acordate prin proiect elevilor și copiilor cu părinții plecați în străinatate – Acordarea de subvenții (ajutoare) în valoare de 100 lei / lună /copil timp de 18 luni

– 270 tutori/părinți/persoane în grija cărora sunt lăsați copii ai căror părinți sunt plecați în străinatate implicate în activități de consiliere parentală

– 27 evenimente de informare și conștientizare

– o campanie online de informare și conștientizare

– Îmbunătățirea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii cu 270 copii preșcolari și elevi cu parinții plecați în străintate ca urmare a implementării prezentului proiect

– Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin sprijinirea participării în învățământul primar și secundar și prin dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție pentru 270 copii preșcolari și școlari și elevii cu părinții plecați în străintate în cadrul prezentului proiect.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4,776,897.75 lei din care: 3,857,344.93 lei contribuția Uniunii Europene, 680,707.93 lei contribuția din bugetul național al României și 238,844.89 lei contribuția Beneficiarului.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Date de contact:

SC YMAC SABY COMPANY SRL

Adresă de corespondență: Tg. Mureș, str. Bolyai Farkas, nr. 11, ap. 6, etaj 1, cod poștal 540064, jud. Mureș

E-mail: proeducatie@ymac-company.ro

ILIE LAURENTIU-ANDREI

Manager proiect

Tel: 0747.133.135

“Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”

Ghidul tutorului: Strategii de prevenire a abandonului școlar

Ghidul tutorului: Strategii de prevenire a abandonului școlar

Abandonul școlar reprezintă o realitate actuală, a cărei rată clasează România printre primele țări din Europa care se confruntă cu această problemă. Majoritatea cazurilor de abandon școlar sunt cauzate de diverse dificultăți întâmpinate de copii, care le diminuează interesul pentru educație sau îi împiedică să participe la activitățile școlare. O contribuție semnificativă la această problemă… Read More »Ghidul tutorului: Strategii de prevenire a abandonului școlar

Consecințele emoționale ale absenței părinților în viața copilului

Consecințele emoționale ale absenței părinților în viața copilului

Orice părinte își dorește să își sprijine copilul pe parcursul dezvoltării lui și să îi asigure resursele necesare pentru realizarea tuturor aspirațiilor pe care le are. Din păcate, pentru mulți părinți acest lucru nu este posibil din cauza limitărilor financiare, fiind nevoiți astfel să găsească soluții pentru îmbunătățirea situației. Adesea, acest lucru presupune plecarea în… Read More »Consecințele emoționale ale absenței părinților în viața copilului

Rolul școlii în sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate

Rolul școlii în sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate

Școala, locul unde copiii își petrec o parte semnificativă din timp, are un rol esențial în a asigura un mediu incluziv și pozitiv, proprice învățării și dezvoltării personale și sociale. Cu toate acestea, există cazuri în care unii copii întâmpină dificultăți în parcursul lor educativ, provocate de anumite situații care au loc dincolo de porțile… Read More »Rolul școlii în sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate